ALKOHOL, DEN FARLIGSTE RUSGIFT!

I desember 2010 publiserte The Lancet en viktig undersøkelse med tittelen; Rusgift skader i UK; en breispektra bestemmelsesbasert analyse, skrevet av David J. Nutt, Lesie A King og Lawernce D. Phillips.
Den konkluderte med at alkohol er den rusgift som har størst skadevirkning framfor noen andre, da sammenlignet med 19 andre rusgifter inkludert, heroin, kokain, amfetamin, tobakk, marihuana og LSD. Her er en kort oppsummering av undersøkelsen.

Spesialister rangerer rusgift i ni kriterier knyttet til de skader en rusgift forårsaker hos en bruker, og syv i de tilfeller der det gjør skade hos andre enn brukere.  Den rusgiften som gjør mest skade i et menneske var heroin(scorer 34), kokain(37), og amfetamin(32).  Alkohol (46), heroin (21) og kokain (17) var de mest skadelige for andre enn brukere.  Alkohol  var med klar margin den mest skadelige rusgiften med en samlet poengsum på 72, fulgt av heroin med 55 og kokain på 54.

Hensikten med studiene var å gi bedre retnings linjer til beslutningstakere innen helse, politi og sosial omsorg.  Deres funn bekreftet at dagens klassifiseringssystem av rusgifter har liten relasjon med beviselige skader.  Forskerne konkluderte med at aggressiv fokusering på skadevirkningen av alkohol er en høyst nødvendig strategi for å bevare folkehelsa.

Målingen for skade på brukere ble kategorisert som fysisk, psykisk og sosialt.  Faktorer betraktet under fysisk, inkluderte dødsfall og i hvilken grad livet ble forkortet av rusmisbruk.  Negativ respons på rusmidler og rus-relaterte farer som gikk på fysisk helse, inkluderte skader som skrumplever, hjerneslag og emfysem.  Nedsetting av mentale funksjoner var den psykologiske faktoren som inkluderte problemer som psykose og stemningslidelse.  Sosiale faktorer inkluderte tap av inntekt, hus og heim, jobb og kriminelt rulleblad.

Målingene for skader på andre enn brukere, inkluderte de samme tre kategorier – fysisk, psykisk og sosialt.  Det første to ble målt sammen.  Det sosiale aspekt inkluderer kriminalitet, skader på miljø, utfordring for familien, internasjonale skader, og økonomisk og samfunnsmessige kostnader. De økonomiske kostnader inkluder helsetjenester, politi, fengsel, sosiale tjenester, forsikring, kriminalitet og indirekte kostnader for forsinka produktivitet og sykefravær. Samfunnet er skadelidende på grunn av rusmisbruk og de naturlige sosiale strukturer som gir samhold ødelegges, det samme skjer med samfunnets renommé.

Resultatene av denne studien bør oppmuntre oss i vårt arbeid med å gi opplysning om farene med rusmisbruk.  Det bør også minne oss om viktigheten av å få enkelt mennesker til undertegne løfte om totalavhold.