Alkohol og ungdom

Ungdom i dag står i fare for å utvikle risikoatferd på mange hold.

DETTE KAN VÆRE:

 • Rusmisbruk:
  • Over hele verden er bruk av alkohol og andre rusmidler er en viktig årsak til ungdoms helse problemer, dårlig kognitiv utvikling, voldelig atferd, mobbing, dårlig læring og lave nivå av økonomisk / sosial utvikling. (Rusavhengighet er en av disse)

 • Seksuell aktivitet
  • Tidlig seksuell debut er knyttet til et bredt spekter av STI (inkludert HIV), graviditet, avbrudd i liv og utvikling, fattigdom.

 • Ikke fullført skolegang
  • Mangel på utdanning knyttet til svært dårlige livsmuligheter.

 • Gjenger- og kriminalitet
  • Over hele verden tiltrekker ungdomsgjenger ungdom hvor det er utbredt voldelig atferd, ofte får disse ungdommene dårlig lærings utbytte og lever i fattigdom.

 • Selvmord
  • I mange land er det stor risiko for at ungdom begår selvmord.

 • Blant rusmisbruk, har alkohol et spesielt grep om ungdom. Mindreårige som drikker er et alvorlig folkehelseproblem. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet blant ungdom. Unge menneskers alkoholinntak utgjør enorme helse- og sikkerhetsrisikoer. Det er direkte knyttet til ungdomsvold. I tillegg er alkohol en medvirkende faktor i dødsfall blant 4358 unge under 21 år hvert år (2006-2010).

 

DETTE INNEBEFATTER:

 • 1,580 dødsfall fra trafikkulykker
 • 1269 tilfeller av drap
 • 245 tilfeller av alkoholforgiftning, fall, brannsår, og drukning
 • 492 tilfeller av selvmord

 

Å bygge motstandsyktighet blant ungdom er en viktig måte å bidra til å hindre at mindreårige drikker, og til å
unngå og alle de negative konsekvensene av å drikke alkohol som er nevnt ovenfor. WCTU kan bidra ved å støtte unge mennesker gjennom oppsøkende arbeid og ved å vise godt lederskap og fokus på individuelle egenskaper og styrke som er unik for hver enkel ungdom.

Dessuten kan familie, skole og kirke bidra gjennom å tilby et kjærlig og omsorgsfullt miljø for ungdom. Det mest kritiske aspektet er kanskje å bygge tillitsfulle relasjoner med ungdom. Når voksne utvikler sterke omsorgsfulle relasjoner, i stedet for å mase og kritisere, kan dette hjelpe dem å føle styrke til å ta sunne valg og unngå risikoatferd. Studier viser at når unge mennesker har et forhold til Gud, en voksen mentor, og har en følelse av formål og kall i livet, vil de være mer sannsynlig at de vil si nei til alkohol og andre skadelige stoffer.