Eksistensielle temaer på Riisby

På Riisby har vi forskjellige temagrupper som pasienter kan melde seg på. En type gruppe er livssynsgruppe, som ledes av meg. Der snakker vi blant annet om etikk, tro og verdier.

I vinter har vi tatt for oss fire grunnleggende realiteter i tilværelsen – frihet, ensomhet, meningsløshet og død. Den kjente amerikanske professor i psykiatri, Irwin D. Yalom, betrakter disse realitetene som de viktigste eksistensielle spørsmålene. Det vil si spørsmål som angår alle og som stadig opptar oss, men som vi kanskje ikke snakker så mye om. Når en er med på livssynsgruppe, får en mulighet til å sette ord på tanker og følelser i møte med disse store temaene, som da ikke blir teoretiske problemstillinger, men hverdagsnære utfordringer.


FRIHET er en umistelig verdi, samtidig som den kan være byrdefull. Det er vanskelig å tenke på frihet uten å kombinere den med ansvar. Frihet gir mulighet til å ta valg, gode eller dårlige. Når frihet kobles til ansvar, kan valgene vi tar, få gode konsekvenser både på kort og lang sikt.


De fleste har hatt perioder da livet rett og slett føles meningsløst. I livssynsgruppa deler vi tanker og erfaringer som bidrar til at livet på nytt kan bli
meningsfullt. Bare ved den enkle ting at temaet settes på dagsorden, åpner det seg muligheter som tidligere var vanskelig å få øye på.


Mange kjenner på ENSOMHET. For noen er ensomhet en av grunnene til at en ruser seg. Derfor kjennes det bra å få snakke om det. Når en i gruppa deler en erfaring der en brøt opp fra isolasjon, kan en annen få mot til å nærme seg et fellesskap der en kan finne seg til rette og kanskje bidra med noe som er bra for andre.


DØDEN er et tema som er lett å skyve foran seg. Men erfaringer sier at når vi setter ord på vår frykt og beven, kjenner vi oss igjen og vi blir litt mer fortrolig med det som ingen kommer unna.


Som leserne sikkert allerede har tenkt, så er Irwin D. Yaloms fire eksistensielle temaer på ingen måte nye.


Vi finner dem allerede i Bibelen, og jeg skal til slutt peke på noe av det Bibelen har å si oss i denne sammenhengen.

Angående frihet: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johs.8,36.


Angående meningsløshet: «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det.» Fil.4,8.


Angående ensomhet: «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud.» Jes. 41.10.


Angående døden: «Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.» 1.Kor. 15,54-57.

Til slutt: Når disse Skriftens ord blir levende for oss, er det gode muligheter lysglans over livet, - en glans som merkes helt innerst i sjelen!

Hilsen Riisbyprest Ragnar,