LANDSLEDERS HILSEN

Vi har mye å takke for i dette landet. Det sies at Norge er et av verdens beste land å leve i, og at det er et vakkert land.
Aldri har familiens rolle i samfunnet vært viktigere enn nå. Betydningen av en god og sunn familie kan ikke vurderes høyt nok. Ikke noe annetkan gi et barn så mye kjærlighet, støtte, tillit, motivasjon eller følelse av egenverdi og selvrespekt. Imidlertid lever våre fremtidige ledere i en risikogenerasjon på grunn av et stadig økende rusproblem over hele verden.


Om frivillige organisasjoner sa FNs Generalsekretær, Ban Ki-Moon:
"Med at verdens befolkning som har passert syv milliarder i år, må vi trykke hver persons potensial til å hjelpe andre. Alle kan gjøre en forskjell."

Frivillig saker
Over hele kloden er det millioner av frivillige som bidrar til å fremme bærekraftig utvikling og fred. Dette engasjementet tar mange former: frivillige organisasjoner, enkeltpersoner som arbeider på egen hånd i sine lokalsamfunn, og service med oss og våre samarbeidspartnere som FN-frivillige.

Årets aller første State of the World har Frivillig arbeid Rapport viser den virkningen at frivillige har gjort. Jeg gratulerer FNs Frivillige programmet og berømmer de mange millioner av frivillige som arbeider for bærekraftig utvikling, humanitær bistand, miljøvern og fremgang mot tusenårsmålene.

Med lidenskap og engasjement, er de med på å vise hvordan frivillighetsarbeid kan forandre verden. Som vi markerer International Frivillig Dag, oppfordrer jeg politikere til å gjøre enda mer for å støtte og oppmuntrer til frivillighet, og jeg oppfordrer alle til å vurdere hva de kan gjøre for å delta
i bevegelsen.”

Om Det Hvite Bånd sa Frances Willard etter et besøk i opiumsbulene i San Francisco i California så Frances Willard ut over Stillehavet og kommenterte: «uten havets intervensjon, ville kysten av Kina og Det fjerne Østen være en del av vårt fagre land. Vi er én verden av fristet menneskehet; oppgaven til kvinnene i Det Hvite Bånd er å organisere verdens moderskap for freden og renheten, beskyttelsen og opphøyelsen av sine hjem. Vi må rope ut en klar oppfordring til våre søstre over havet, og til våre brødre ikke desto mindre.»

Vi er den eldste kvinneorganisasjon i verden som har eksistert uten opphold siden 1883.

Vi har hatt NGO status i FN siden 1953.

Rus ødelegger! Rus dreper! Vi trenger dere og dere trenger oss. Ta kontakt.

God sommer!

Kjærlig hilsen
Margaret