FRA MØRKE TIL LYS - SØNDRE

Hovedbygget på Riisby søndre har fått lysere farger innvendig. Det er godt å møte de lyse fargene i inngangspartiet, trappa og korridoren oppe når vi kommer på arbeid om morgenen.

Vaktmestrene Audun Bratteng og Stian Andersen har utført arbeidet. Det har vært mye forberedelse før malearbeidene kunne begynne. I år er det 150 år siden dette bygget ble satt opp. Så her er det mye historie i veggene. Det har vært mange forandringer i løpet av disse åra. I mange år har det vært mørke grønt og mørke rødt.

De sa nok da som nå: se så fint det har blitt!

Ja, motene skifter. Turid Haugom som arbeider på arbeidsstua har tatt ut farger i samråd med noen andre ansatte.

Golvbelegget i inngangspartiet og trappa opp til kontoravdelingen i 2. etasje var veldig slitt og er nå skiftet ut. Da belegget i trappa ble fjernet,kom det forslag om å skrape den ren å ha den trehvit. Det var usikkert hvordan den egentlig så ut under lim og maling, så dette ville medført mye arbeid.

Derfor ble det valgt golvbelegg. Oppe ved kontorene er det to toaletter. Ett for damer og ett for herrer. Begge er nymalte, med nytt golvbelegg og nytt inventar. Nå står det ikke damer på en dør og herrer på den andre. Nå er det bare å bruke det som er ledig.

Det siste rommet som er pusset opp er datarommet for pasientene nede ved vaktrommet. Her var det interessant å se tidligere paneler, plater og forskjellige farger som dekket tømmerveggene fra 1864. Her ble det valgt lyse panelplater.

 

Kåre Gravem