Hilsen fra Riisby

I august kunne vi markere at det er 20 år siden Riisby startet opp på Engen, som senere ble Riisby Søndre. Søndre hadde gjort istand til flott feiring. Det er fortsatt mange ansatte på Søndre som hadde sitt daglige virke på Engen Vernehjem.

Det var interessant å høre hvordan institusjonen fungerte den gangen, blant annet med full gårdsdrift. Helt utrolig å høre Olaug fortelle om at de ribbet høner når de skulle tilberede hønsefrikase.


Klientene var også med på det meste som skjedde på gården. Tidene har forandret seg, det er lite aktuelt i dag å holde på med gårdsdrift.

Jubileet ble behørig feiret med servering av rømmegrøt og spekemat, det var mange flotte kulturelle innslag og det var hilsener fra ansatte, tidligere institusjonsleder Seim, fra styreleder og fra kommunen. Ekstra hyggelig var det at pensjonistene på Riisby var invitert.

Så trivelig å treffe igjen så mange tidligere kollegaer! Takk til alle på Søndre som hadde forberedt en så flott feiring!

Styret for Riisby hadde også en liten markering på sitt møte i oktober, som ble holdt på Søndre. Kake ble servert og August Seim fortalte om overtakelsen av Engen og om opprettelsen av Stiftelsen Riisby Behandlingssenter.

Riisby har også dette året hatt fullt belegg og fortsatt lange ventelister. Men det kan se ut som ventetiden er i ferd med å avta, og det er bra.

Riisby har denne høsten holdt på med implementering av nye retningslinjer, dette er et spennende arbeid, men også krevende. Det er myndighetene som har vedtatt nye retningslinjer innen rusbehandling. Heldigvis er det mye kjent stoff, men også noe nytt. Blant annet er det større krav til utredning enn tidligere. Og det kan vel høres fornuftig ut det, at en må utredes nøye før en kan få den rette behandlingen!

Undertegnede var så heldig å få være med på DHB sin lederkonferanse. Det er alltid inspirerende å treffe Hvite Bånd søstre fra ulike kanter av landet. Denne gangen kom jeg i snakk med to damer fra Hønefoss. Vi fant ut at vi hadde en del til felles i tillegg til å være genuint opptatt av Riisby. Begge hadde vært styremedlemmer i Riisbystyret på 60 og 70- tallet. Vi var alle tre sykepleiere, en hadde begynt på sykepleierskole i 1942, den andre i 1953 og undertegnede i 1983. Dermed var det noen år som skilte oss, men maken til inspirerende damer! Vi fant ut at tross mange års forskjell er mye det samme, det å møte det enkelte menneske, det er det samme nå som da. Det handler om omsorg og respekt for den enkelte.

Teknologi og metoder endres, men menneskets grunnleggende behov er det samme. Behov for omsorg, nestekjærlighet, bli verdsatt for den du er. Det å hjelpe mennesker til å finne seg selv og til å leve i pakt med verdiene sine.

Jula står snart for døra. På Riisby legger vi opp til en tradisjonell julefeiring samtidig som hver og en gis anledning til å delta på det som passer den enkelte.
Og juleforberedelsene er igang; kjøkkenet lager småkaker og forbereder julemat, arbeidsstua har laget adventskranser med lilla bånd som byttes til røde når jula nærmer seg og hjemmelagde julekort produseres i stor stil. Julevasken er unnagjort og julegardinene er hengt opp. Juleturnus og juleprogram er snart klart.

På julaften skal Ragnar prest fortelle oss om julebudskapet, om Frelseren som fødtes i en stall. Og vi skal synge, slik vi gjør hver julaften «Jeg er så glad hver julekveld». Det er vårt ønske at alle som er på Riisby denne jula skal få oppleve en meningsfull og fin høytid.

Jeg vil få benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Hjertelig hilsen fra Tove Kristin Jevne