HILSEN FRA RIISBYPRESTEN

«Ånd mot rus» eller på latin: «Spiritus contra spiritum»
Den 8.oktober deltok jeg på Det Hvite Bånds landsmøte på Stord sammen med leder på Riisby, Tove Kristin Jevne. Vi fortalte begge om livet på Riisby. Tove Kristin sa blant annet at antall ansatte utgjør ca. 50 årsverk. Dette kan høres mye ut, men i mitt innlegg poengterte jeg at det er meget krevende å komme seg ut av rusavhengigheten når den etter mange års forløp har satt sitt preg på både den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helse. Derfor er det nødvendig med mange yrkesgrupper og kompetente profesjoner som kan stå sammen med pasientene og være deres medarbeidere og medvandrere. Sammen kan vi bli i stand til å finne veier ut av ruslidelsen, - en lidelse som innebærer noe så paradoksalt som motstand mot egen tilfriskning. Så gåtefull er rusavhengighet.

Riisby bygger sin virksomhet på et helhetlig menneskesyn med vekt på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det åndelige er som renningen i en vev, som binder de ulike sider i virksomheten sammen. Innsikten som faggruppene representerer, kombineres med ånd, det vil si med kraft og kjærlighet. På den måten blir rus møtt med ånd. Ånd heter på latin spiritus. Den kjente psykiater Carl G. Jung påpeker et sted at det er den samme betegnelse for den sterkeste gift (sprit) og den største kraft. Derfor formulerte han kraftsatsen: «Ånd mot rus», eller på latin: «Spiritus contra spiritum».

En av grunnene til at rus har en så sterk tiltrekning på mennesker, er at rusopplevelser kan minne om noe åndelig: velvære, indre harmoni, bedre selvfølelse, fravær av dårlig samvittighet, skam og mindreverd. Ensomhet og tomhet blir ikke så smertefull. Ulempen er at det hele skjer på falsk grunnlag. Trøsten som rusmidlet gir, er et bedrag. Rusen holder ubehag og sorger på avstand bare en kort stund. Så kommer frustrasjonen, selvmedlidenheten, benektingen, løgnen og bortforklaringen. Når en har det slik, oppstår etter hvert ønsket om forandring. Mange søker seg da til Riisby med håp om at en kan finne tilbake til seg selv og den person en ønsker å være.

Riisby står for noe åndelig på flere plan. For det første åndelig i betydningen det kristne budskap. Gud elsker hvert enkelt menneske med en ubetinget kjærlighet. Når Gud gjør det, kan hver og en legge vekk selvforakt og mindreverd og åpne opp for å være glad i seg selv på en god måte. På det viset kan en få tilbake en sunn selvfølelse.

Men det åndelige beveger seg på flere plan. Når behandling fører til at en person tar ansvar for seg og sitt liv på en helt annen måte enn før, handler det om åndelighet på det etiske plan. Og når en person får tilbake sansen for det vakre i naturen, og eksempelvis musikk og litteratur, snakker vi om det åndelige i estetisk forstand.

På Stord rundet jeg av med å vise til «Pauli ord» om Åndens frukter i Galaterbrevet 5,22-23. «Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse.» Om en pasient etter fullført behandling bærer noen av Åndens frukter, har behandlingen vært meget vellykket. Men ordene har adresse til oss alle. Bærer vi Åndens frukter, nærmer vi oss den person vi er kalt til å være, og som det menneske vi selv innerst inne ønsker å være.

Hilsen Riisbyprest Ragnar