Kjære Hvite Bånd søstre

Det er en glede for meg å sende en hilsen til alle dere trofaste Hvite Bånd søstre i landet vårt. Nå nærmer ferien seg for mange av oss, men da kommer også de vanskeligste dagene og ukene for barn og familier som har rusproblemer i nære omgivelser.

Landsleders hilsen

At det i dag er stadig flere som blir fanget inn i rusens verden er en kjensgjerning. Dette er også tilfelle blant de kristne. En hyggelig ferie blir så ofte et mareritt for barn og pårørende. Min oppfordring til våre medlemmer er derfor:

"Vær på vakt og vis nestekjærlighet til de du møter som trenger hjelp og oppmuntring".

En telefon, et varmt håndtrykk varmer og er et bevis på at vi bryr oss. "Om jeg kan hjelpe noen her jeg går min vei, Om jeg kan vise noen veien hjem til deg, blir det mening med hele mitt liv".

Av alle rusmidler som brukes på verdensbasis, er alkohol det som brukes mest.

Alkohol er også verdens tredje største risikofaktor for et vidt spekter av sykdommer. Forskningen viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreft-risiko. Klare tall fra forskning viser at alkoholforbruket ikke forbedrer helsen.

Fatalt alkoholsyndrom, FAS er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. Den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade.

Den 5. - 8. september har vi vårt landsmøte i Bodø. Jeg håper at du har notert deg datoen og at jeg får ser mange Hvite Bånd søstre der. Dere ektefeller er også velkomne. Husk påmeldingsfristen. Påmeldingsskjemaet til landsmøtet finner dere i bladet vårt.

Det ble holdt verdenskongress i Finland i sommer og Det Hvite Bånd , Norge var representert der. Til slutt vil jeg få ønske dere alle en velsignet sommer med Jesus i sentrum.

Jeg ønsker dere alle Herrens rike nåde og velsignelse.

Søsterhilsen
Anne Marie