LANDSMØTE PÅ STORD 2015

Fra torsdag 8. til søndag 11. oktober var ca. 70 delegater fra hele landet samlet til Det Hvite Bånds Landsmøte på Stord.
Spesiell gjest var over 90 år gamle June Ballard, avdelingsleder for Bibel og Bønn fra USA, les mer...

Temaet for dette Landsmøtet var ”For Gud, Heim og alle folk” i dag, med temasangen ”Søk først Guds rike”

Nestleder i DHB, Aud Bodil Brekka, åpnet Landsmøtet med et varmt velkommen til hver og en av deltagerene. Fellessangen ”De kommer fra øst og vest” ble sunget før kretsleder for Haugaland krets, Brita Nilssen ønska alle hjertelig velkommen til Stord.  Korstogsalmen ble lest av landsstyremedlem Anne Grete Olsen og styremedlem i Haugaland krets, Bjørg Østevik.  Landsleder Margaret Østenstad talte til oss, inspirerende og engasjert.  Aud Karin Førland sang, før fellessang og bønn for landsmøtet ved Eva Trobe.

Etter nydelig middag ledet Aud Karin Førland lovsangskvelden der vi og fikk høre nytt fra Riisby ved Tove Kristin Jevne, om planer framover og gode resultater.  Ragnar Enger, som har vært prest på Riisby i 18 år, fortalte om årene der, med mange utfordringer og gleder. Etter hans foredrag om ”Ånd mot rus”, satt vi igjen med vissheten om at Ragnar prest var rett mann på rett sted; en person med omsorg og varme for sine medmennesker.  June Ballard avsluttet med bønn og refleksjoner.

Fredag var det frokost og bønn for de morgenfriske, deretter andakt ved May Britt Røyrvik, avdelingsleder for Bibel og Bønn.  Landsmøtet ble offisielt åpnet og vi startet med de første punktene på programmet.

Kari Lossius, leder for Bergensklinikkene, hadde fagtema fredag formiddag og etter lunsj.

Hennes tema var:” Hvorfor går hun ikke bare – om kvinner og vold” og ”Betydning av gode relasjoner”.  Lossius var som alltid veldig interresant og hadde en lyttende forsamling med seg fra første stund. Hun nevnte hvor viktig det var for kvinner som levde og hadde levd under vold i hjemmet, å legge skylden på den som skal ha skylden; den som slo! Viktig for å komme seg videre i livet var det også å ha venner og et godt nettverk rundt seg.

Betydningen av gode relasjoner viser seg på mange måter; hjernen forandrer seg når en møter mennesker som har tro på deg. Mentaliseringsevne er sjelens immunforsvar, sa også Kari Lossius. Ved fokus på relasjoner for en rusmisbruker og en behandler, er det viktig og ha en god balanse mellom det å gi støtte og å utfordre.

Landsmøteforhandlingene fortsatte fram til middag.  Om kvelden var det Landsmøtefest der nå avgåtte ordfører for Stord Kommune, Liv Kari Eskeland, åpnet festen med sitat av Ivar Eskeland: ”Gud var i godlag då Han skapa Vestlandet!” Mye god og interresant orientering om Stord og Sunnhordlandsbygdene. Tirill Malmstein Steinkopf trollbandt oss alle med nydelig sang og fiolinspill, akkompangert av faren Einar Steinkopf på gitar.  Festtalen hadde Daniel Sjøen, med emnet, ”Ungdom i dag”.  Han hadde mye tankevekkende og gode innspill til oss i foreldre- og besteforeldregenerasjonen: ”Dere skal være forbilder for de unge, dere skal be for de unge!” Da han vokste opp var det mot normalt ikke å være avholds! Nå, bare noen år seinere er det mot normalt å være avholds!

 Juniorleder Oddrun Småbrekke fortalte om Bjørgvin krets sin barneleir, et flott tiltak som engasjerer både barna som kommer dit, og Hvite Bånd søstrene i kretsen.

Kari Bollette Lundal fortalte fra Rut`s bok:”Rut – en kvinne med omsorg og mot.” Vi har bare ett ord for framførelsen av det vi så og hørte:FANTASTISK!  Vi opplevde å være med henne sammen med Rut i hennes tidlige år!

Else Karin og Rolf Stackbom gledde oss med god andakt og sang, før June Ballard avsluttet med bønn og refleksjoner. 

Lørdag var det andakt av Else Karin og Rolf Stackbom, før forhandlinger. Men allerede 09.45 var vi på plass i stor og romslig buss og tok ut på tur! Først til Kværner der vi fikk guidet omvisning rundt på området, for så å bli loset inn i kantinen til kaffi og wienerbrød og flott informasjon om arbeidet ved Kværner.   Videre kjørte vi over bruene i Trekantsambandet til nabokommunen Bømlo og til Moster Amfi.  Der fikk vi omvisning og et tydelig inntrykk, både visuelt og muntlig, om Norges historie i hedningetid og etter kristendommen kom til landet. 

Lunsj og videre forhandlinger stod på programmet på ettermiddagen, før middag og festkveld ved Stord Hvite Bånd.  Anne Marie Rønningen gledet oss med nydelig pianomusikk både til åpning og avslutning.  Osternes Mannskor kom som et friskt pust i busserull og sang sanger fra Salhuskvintettens mange flotte viser fra kystkulturen her på vestlandet.  Stor jubel i salen!

Kari Lønning Aarø hadde en fantastisk engasjert og flott avholdstale, der hun gikk sterkt til angrep på norsk helsevesen og andre, som lovpriser måtehold, og som mener at vi avholdsfolk er en ekstremgruppe på linje med alkoholikere, bare på motsatt side.

Oddvar Naustdal viste bilder fra Stord og kommunene i distriktene rundt om i Sunnhordland. Brita Nilssen viste en video fra hennes og Margaret Østenstad sitt siste besøk i Guatemala. June Ballard avsluttet også denne kvelden med bønn og refleksjoner.  Kaffi og flotte kaker ble servert både fredag og lørdag etter festene. Nydelige marsipankaker og kaker spandert av Haugesund krets, Stord Hvite Bånd og Landsmøtet.

Søndag stod bussen klar og vi fikk være med på Gudstjeneste i Nysæter kirke, en forholdsvis ny kirke bygd i rød murstein.  Kirka var fullsatt, Landsmøtekoret sang, Margaret Østenstad hadde intimering og kollekten gikk til Det Hvite Bånd.  Det kom inn over 9000 kroner som vi takker hjertelig for.

Etter lunsj var det avslutning med hilsener.  Margaret Østenstad ble gjenvalgt som Landsleder.  Hun takket og gav hederspris til de som hadde vært med i DHB og gjort en fantastisk innsats.

Med takk til alle som kom, til hotellet som gav oss topp service, servert med smil og hjertelighet slik at vi alle følte oss velkommen og vel ivaretatt på alle måter!

Største takken går til Ham som i sin store nåde lar oss få stå i dette arbeidet!  Fremdeles trenger vi i Det Hvite Bånd å bry oss om mennesker i deres nød!

Med søsterhilsen

Aud Bodil Brekka

Brita Nilssen