LANSLEDERS HILSEN

Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Salme 42, 2
Det har vært en travel start på arbeidsåret med en del reising og møter. I april var jeg på Actis Kongressen, og det var lærerikt. Det var svært gode presentasjoner over et bredt spekter av samfunnets holdning til alle rusmidler.

Det var godt å høre at ungdommen drikker mindre, men dårlig nytt at eldre drikker mer! Kanskje eldre bør begynne å trimme! Da kunne de vært like spreke som 95 åringen Maria Molvik på Jevnaker var da Aud Karin og jeg besøkte henne nylig! Et oppslag i en avis oppmuntret også eldre å trimme: "Aldri for seint å begynne! ”Dette må jeg tar på alvor!

"Bønn endrer ikke bare omstendigheter, men også de som ber", (Vera C. Shaw, Verdenskonvensjonen, Seoul, Korea i 1998).

Bønn har vært en integrert del av mine personlige forberedelser til Verdenskongress, og Salme 42 har vært en ledestjerne for meg. Jeg ber dere om å fortsette å be med meg om at Gud overøser Den Hellige Ånd over hele kongressen og vårt arbeid i Norge. Guatemala har mye vanskeligheter i landet *s. 37.

En stor takk til Dr. Jung Joo Kim og Korea WCTU som har støttet DHB med sponsing.

Dagen hadde oppslag om dronning Elizabeth II. På hennes 90-årsdag, sa dronningen at hun er veldig takknemlig for nasjonens bønner for henne, og gav et sterkt uttrykk for sin kristne tro. Hun sier at hun har følt Guds trofasthet gjennom 64 år på tronen. Hvilken forskjell ville ikke det gjøre hvis alle statsoverhoder kom med en slik uttalelse!

DHB landsstyret har bevilget et banner til Frances Willards Bibliotek. Det står "Vi har alltid vist at vi bryr oss, og vi bygger nå videre på dette med faglig begrunnelse for viktigheten av vårt arbeid!"

Dette er min uttalelse i møte med de som mener at "moderasjon" er svaret for å få folk til å lytte til budskapet om farene involvert med alkohol, narkotika og tobakk. I 2002 var det ingen facebook, ingen twitter... som verden beveger seg, må vi også holde oss oppdatert.

Vi fremmer total avholdenhet fordi vi tror at det er den beste måten å forholde seg til alkohol på. Som med alle rusmidler, er avholdenhetslinjen basert på fakta om den skade som selv små mengder alkohol kan og vil føre til for kroppen og for samfunnet. Samtidig erkjenner vi at mange drikker, og som en del av vår faktapresentasjon, kan vi gi noen retningslinjer på det å kunne gjøre de beste valg i livet.

Prekenen under Verdenskongress vil bli over emnet: "Stor er din trofasthet". Ved tro, vil vårt arbeid i Herren ikke være forgjeves! 1. kor. 15.58.

 

Kjærlig hilsen,
Margaret Østenstad