Mina Gerhardsen slutter i Actis

Mina Gerhardsen slutter som generalsekretær i Actis. Foto: Actis

Les mer på nettsidene til Actis: 

https://www.actis.no/nyhet/siste-dag-pa-jobb