SYN PÅ RUS OG AVHENGIGHET

En person som har utviklet avhengighet av et rusmiddel (psykoaktivt stoff), har mistet evnen til å styre livet sitt på fritt grunnlag.
Avhengigheten er både fysisk og psykisk betinget, og den får innvirkning på alle livets områder.

Veien inn i avhengighet er høyst individuell, slik personer med dette problemet er forskjellige. For å lykkes, er det nødvendig med et bredt faglig sammensatt behandlingspersonell, med medisinsk, pedagogisk og sosial ekspertise, som også evner å arbeide tverrfaglig.

Vi ser på behandlingen som en endringsprosess, der den avhengiges tanker, følelser og handlinger må utfordres. Endringen går i retning av at personen får frihet til å bli seg selv. Den består også i hjelp til å leve med de begrensninger som avhengigheten har ført med seg.

MÅLGRUPPE
Voksne kvinner og menn som har misbrukt rusmidler lenge, og ikke har lykkes i å få de ønskede endringene ved hjelp av poliklinisk behandling.

Kvinner og rus har vært Riisby sitt tyngdepunkt gjennom hele institusjonens 56-årige historie. Institusjonen har egen boavdeling for kvinner.

Vi tar imot par som ønsker å arbeide både med sin egen avhengighetsproblematikk og med parforholdet.

Riisby har lang erfaring med pasienter innlagt etter §12 i Straffegjennomføringsloven.

Behandlingsopplegget retter seg spesielt mot personer som vil arbeide både med sin avhengighetsproblematikk og sine psykiske vansker, som angst, depresjoner, uro og konsentrasjonsvansker.

Tradisjonelt har Riisby tilrettelagt behandling av alkohol- og medikamentavhengige. Dette er den største målgruppen. Etter hvert har gruppen med avhengighet av illegale stoffer økt. I arbeidet med rusavhengige, viser vår erfaring at de ulike brukergruppene har ulike behov. Dette er noe vi forsøker å ta hensyn til i tilbudet vi gir. De stoffavhengige som søker til Riisby, uttrykker ofte ønske om individuelt opplegg og avstand til stoffmiljø.