Stor alkoholpolitisk seier for rusfeltet!

I dag er det på sin plass med et stort HURRA!

Stortinget har nettopp behandlet en rekke forslag Actis har jobbet mye med de siste årene. Dette er saker Det Hvite Bånd støtter og jobber for og vi gleder oss med alle som har gjort en formidabel innsats på feltet.

Det er blant annet flertall for:

  • At regjeringen må utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.
  • En offentlig utredning (NOU) om de samfunnsmessige kostandene ved alkohol.
  • Stortinget ber regjeringen reversere utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014 med virkning fra 01.01.2020.
  • At regjeringen må legge fremme forslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk.
  • At regjeringen må innføre en merkeordning for alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring.
  • Å styrke arbeidet for å gjøre idrett til en alkoholfri sone.
  • Å styrke samarbeid med arbeidslivets partier for økt bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet, for å fremme verdien av alkoholfrie arenaer og understreke behovet for valgfrihet og redusert alkoholpress i arbeidssammenheng.

For det Hvite Bånd er mange av disse punktene kjernesaker som for eksempel å bevisstgjøre gravide om farene ved alkoholbruk under svangerskapet. Vår organisasjon har også flere prosjekter rettet mot barn og ungdom med tilbud om rusfrie aktiviteter og trygge fellesskap og informasjon.

Her kan dere lese sak hos NRK om taxfree:
https://www.nrk.no/norge/krf-sorger-for-taxfree-nederlag-for-frp-1.14302784
Dette er rett og slett store seire for norsk alkoholpolitikk, og vil gi Actis-fellesskapet mye å jobbe med også fremover, særlig knyttet til å få godt innhold i den nasjonale alkoholstrategien.

Da er det bare å brette opp ermene og fortsette det gode arbeidet.