Det er verdt det!

Det er alltid en fantastisk følelse av fellesskap når våre medlemmer samles til en verdenskonvensjonen. Siden 1883 har vi vist at vi bryr oss, og vi bygger nå videre på det med solid faglig begrunnelse for viktigheten av vårt arbeid. Temaet for vår 40. verdenskonvensjonen er «Bevar fortiden, gjenspeil nåtiden og form fremtiden», og vi har fantastiske akademiske foredragsholdere som vil gi oss verdifull informasjon.

Når jeg ser på Fortid, nåtid, framtid- illustrasjon, stiller jeg meg det spørsmålet som er stilt mye i disse dager;hvor er Gud nå? Det moderne svar fra Freud, Camus, Marx, Nietzsche og Beckett er at Mesteren har gått og overlatt til oss å bestemme hva som skal gjøres. På steder som Auschwitz, Rwanda, Syria, har vi sett konkrete eksempler på hvordan noen vil handle når de slutter å tro på en herskende mester. Dostojevski, forfatter av «Krig og fred», sier: «Hvis det ikke finnes noen Gud, alt er lov.» Men Gud er ikke fraværende, han er bare skjult i de mest utenkelige forkledninger, som den fremmede, de fattige, den sultne og den som holdes fanget, de syke og verdens mest miserable.

Matteus 25: 35-46 JESUS SIER:
«For jeg var sulten, og dere ga meg noe å spise; Jeg var tørst, og dere ga meg noe å drikke, jeg var fremmed, og dere inviterte meg inn; Jeg trengte klær, og dere kledde meg; Jeg var syk, og dere så til meg; Jeg var i fengsel, og dere kom for å besøke meg. «......»

Jeg sier deg sannheten, hva dere gjorde mot en av de minste av disse mine brødre, gjorde dere mot meg.»

Med disse sterke, retningsgivende ordene, forteller Jesus at hvert menneske er et barn Gud har mistet og som trenger å bli funnet, trøstet, helbredet.

Vår grunnlegger, Frances Willard, var klar over dette da hun skrev: «... alkoholisme, vold, gambling og prostitusjon var alvorlige problemer under slutten av det 19. århundre.»

Hun hadde omsorg for hundre tusenvis av Chicagos’ innvandrede arbeiderfamilier som bodde under trange, skitne forhold. Dårlige sanitære forhold førte til høy forekomst av sykdom, som for eksempel kopper og tuberkulose. Arbeidsforholdene var usikre i de mange «sweatshops», møller og slakterier hvor innvandrermenn og kvinner fant arbeid.

Sammen med reformatorer og talsmenn for arbeiderene, var Frances Willard og WCTU opptatt av fattigdommen, volden og håpløsheten de så i Amerikas byer. Willard (Frances) arbeidet for å opplyse offentligheten om farene ved alkoholisme og drev hjelpearbeid for de fattige og hjemløse.

Vi er her i dag for å lære av fortiden, leve i nuet og planlegge for fremtiden. Jeg kan ikke fortsette uten å dele med dere en fantastisk oppsummering avhvordan Frances Willard så dette aspektet når det var snakk om sivilisasjon:

- «Dette ble gjort mann for mann, kvinne for kvinne, skritt for skritt, tanke for tanke, hånd for hånd.» Når vi ser frukten av det store arbeidet disse menneskene har gjort, de som nå har forlatt scenen og ikke lenger er synlige for oss, er det minste vi kan gjøre å fortsette å arbeide i deres ånd, bruke den muligheten og kraften vi har til å gjøre denne verden til et mye bedre sted materielt, mentalt, mer sympatisk, mer spirituell og med en høyere bevissthet enn slik det var da vi fant den. Styrken vi har gjennom vår personlighet og årene vi har fått her på jorden, gjør det mulig for oss å virkeliggjøre dette.

Dette er et veldig praktisk syn på livet, det er jeg klar over; men det korresponderer med den praktiske tide vi lever iog slik jeg forstår det fant kvinnene i Det Hvite Båndet sitt fellesskap i ordene «FOR GUD, HEIM OG ALLE FOLK,» Søk å gjøre akkurat det jeg har beskrevet på en systematisk og sammenhengende måte, så lenge liv og helse tillater det.

I lys av et slikt formål, kan vår organisasjon forvente respekt og goodwill fra alle rasjonelle sinn, og vi bryr oss ikke om hva de irrasjonelle vil si, fordi deres bebreidelser er ros for oss.»

Tiden er dyrebar ... ..og hvordan vi bruker den i dag er en investering ... for fremtiden.

Din stemme er ikke den eneste i ditt barns øre, så sørg for at du er den beste stemmen barnet ditt hører.

Sørg for at din stemme er en informert stemme i barnets øre. Barn - elsk dem, gi dem omsorg, lær dem, og tro på dem. De er vår fremtid. Husk: I DAG ER MORGENDAGEN DU DRØMTE OM I GÅR.»

HVA TRENGER VI?

En balanse i livet er det vi alle streber etter å oppnå - åndelig, følelsesmessig og fysisk. Gud vil at vi skal strebe etter balanse i våre personlige liv.

Han ønsker at vi skal leve i harmoni med hverandre. Å leve et velbalansert liv, gir oss sjansen til å gjøre det meste ut av hver mulighet Gud sender vår vei. Den eneste måten å skape et balansert liv på, er å ha Kristus i sentrum og å gjøre det vi trenger for å «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet» - vår kongressssang. En av nøklene til et balansert liv, er å fokusere på nåtiden. Ikke bekymre deg for gårsdagen eller for i morgen. «Vær derfor ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen vil bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sine egne plager.» Matteus 06:34 . Vi bør faktisk lære av fortiden, leve i nuet og planlegge for fremtiden.

I MAI 2015 DELTOK JEG PÅ EN KONFERANSE I OSLO, NORGE:
Konferanserapport:
Dr Poznyak er koordinator for styring av rusmisbruk i WHOs avdeling for psykisk helse og rus i Genève.

Han introdusert hovedtema for konferansen:
sammenhengen mellom skadelig bruk av alkohol, smittsomme sykdommer og kjønnsbasert vold (GBV).

Han startet med å presentere utvalgte nøkkeltall for alkoholforbruket globalt og i WHOs regioner ved å henvise til WHOs «Global Status Report on Alcohol and Health 2012»:

 • Det globale gjennomsnittsforbruket av ren alkohol per innbygger fra 15 år og opp, er 6,2 liter. En fjerdedel av dette er såkalt uregistrert alkohol (hjemmebrygger etc.).
 • Den europeiske regionen har et høyt forbruk med 10,9 liter, mens Afrika har 6,0 liter og Sørøst-Asia har 3,4 liter.
 • 48% av verdens voksne befolkning har aldri drukket alkohol mens 62% har ikke drukket alkohol de siste 12 månedene.


I neste del av sin presentasjon, introduserte Dr Poznyak beregninger fraGlobal Burden of Disease. Sykdomsbyrden kvantifiseresi forekomst av dødelighet og sykelighet gjennom 62 ulike risikofaktorer.

DETTE VISER BLANT ANNET:

 • 3,3 millioner dødsfall (5,9% av dødsfallene i alle aldersgrupper globalt) skyldes alkoholforbruk; 7,6% for menn og 4,0% for kvinner.
 • Dette gjør alkohol til risikofaktor nummer fem globalt for uførhet og tidlig død, opp fra plass nummer åtte i 1990.

Rundt 20 prosent av all mellommenneskelig vold skyldes alkoholbruk. Åtte prosent av forekomst avbrystkreft og 11-12 prosent av tuberkulose, er alkoholrelaterte.

 • Slike tall for HIV og AIDS ennå ikke er ferdigstilt , det trengs fortsatt mer bevis for å kunne si noe om årsak/ ssammenheng mellom alkoholbruk og HIV-infeksjon.
 • En stor andel av alkoholrelaterte skader kommer i de yngre grupper av voksne, og blant unge menn spesielt, til forskjellig fra tobakk og noen andre risikofaktorer, hvor skade blir tydelig senere i livet.

Når man diskuterer alkohol og vold, viser Dr Poznyak til FN-tall som viser at det i 2011 anslås at 1,37 millioner mennesker døde som følge av vold.

58 % var selvpåført vold, 35 % var mellommenneskelig vold og 6 % kollektiv vold. Rundt 475 000 mennesker ble drept i 2012. 35 % av kvinner verden over opplevde partnervold og seksuell vold fra ikke-partner, og 4 % -22 % av kvinner som lider under seksuelle- og andre former for vold i konflikt.

Dr Poznyak pekte på følgende mulige mekanismer for effekten av alkohol på vold:

 • Alkoholforgiftning med nedsatt psykososial fungering (Nedsatt bearbeiding av informasjon, og følelsesmessig ustabilitet og impulsivitet).
 • Individuell og samfunnsmessige «normer» og tro.
 • Felles risikofaktorer for tung drikking og vold (Personlighetsforstyrrelse, organiske hjernesykdommer etc.).
 • Alkoholavhengighet med økt risiko for voldelig atferd i rus og isolering.

SAMMENDRAG

På steder der narkotika blir produsert og solgt, vil kriminelle narkotika organisasjoner fører til korrupsjon og undergrave den legitime økonomien. Denne type virksomhet undergraver også det demokratisk styresettet og borgersikkerhet og gir økt konfliktnivå.

VERDENS PROSJEKT:

Visste du at rent vann er en grunnleggende menneskerett? FN erklærte i juli 2010 at tilgang til rent vann og grunnleggende sanitære forhold (toaletter som er trygge å bruke) er en menneskerett.

Det er antatt at 1 milliard mennesker i verden ikke har tilgang til rent vann og at 2,6 milliarder har ikke tilgang til grunnleggende sanitære forhold. WCTU fortsetter å ha brønner som sitt verdensprosjekt og jeg takker alle landene som deltar i dette viktige engasjementet.

Måten vi er mot hverandre reflekterer vår organisasjon «Men nå blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1. kor. 13.13.

Noen har sagt at man kan ikke måle en mann på hvor stor hans tro er, men hvor stor hans kjærlighet er. Når vi går gjennom en krevende opplevelse i livet, kan det enten herde oss eller styrke vår kjærlighet slik at vi føler for andre som kanskje opplever noe av det vi selv har vært gjennom.

HVORDAN FÅ BUDSKAPET UT

Bare tenk på hvordan Jesus er, en omreisende rabbiner fra Nasaret som hevdet at han var verdens lys. Det var en utrolig påstand fra en mann i det første århundre i Galilea, en obskur region i Romerriket. De kunne ikke skryte av noen imponerende kultur og hadde ingen kjente filosofer, anerkjente forfattere, eller begavede skulptører. Mer enn det, Jesus levde før oppfinnelsen av trykkpressen, radio, tv, data-maskiner og e-post. For ikke å nevne Facebook som ikke kom før 2002 - og nå også blogger, twitter, osv. Hvordan kunne han forvente at Hans ideer ville sirkulere rundt om i verden?

De ordene han talte ble bevart i tilhengernes minner. Da blir verdens lys tilsynelatende oppslukt av mørket på et kors på Golgata. Århundrer senere lytter vi fortsatt med forbauselse til Jesus ord, som hans Far har mirakuløst bevart.

Hans ord leder oss ut av mørket og inn i lyset av Guds sannhet; de å oppfylle sitt løfte: «Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8:12

Hans løfte holder i dag! Vi i WWCTU bør oppmuntre alle til å lese Jesu ord i evangeliene. Grunne over dem. La de ta grep om tankene dine og endre livet ditt. Ikke vær bekymret for morgendagen - GUD er allerede der!

Hva driver LÆRING framover? Malala sa «Ett barn, en lærer, en blyant ... kan forandre verden. Vi vet ikke alt, men vi vet dette - narkotika dreper!

VÆR SMART! Ikke start! VÆR DEG SELV.

Du er verdifull! DU ER VIKTIG HER OG NÅ! For din egen skyld, husk alltid at du er elsket!

ORDSPRÅKENE 31.25

«Hun er kledd i styrke og verdighet, og hun ler uten frykt for fremtiden.»

Hvis du tillater andre å erodere den gode oppfatning du har av deg selv, du lar dem gjøre DEG maktesløs. Den eneste meningen som teller er din mening.

MAX LUCADO SIER:
«En kvinnes hjerte bør være så skjult i Gud at en mann må søke Ham for å finne henne.»

HVORDAN MAN BEVARER FORTIDEN, GJENSPEILER NÅTIDEN OG FORME FRAMTIDEN

Det er makt i tilgivelse. Ingenting er vunnet med bitterhet og hat. (Dr. Phil)

Si til foreldre med ungdom - Vær så snill å ikke finn deg alt for å være populær sett grenser! Dødelig avhengighet blir en dødelig diagnose.

Se etter lys på de mørkeste steder, selv når det ser umulig ut.

Oppsøk steder der endring kan skje. For at noen skal vinne, må noen tape. Paradokset er at bare tiden vil vise sannheten .... Det endelige resultatet. Det du gjør teller!

ET EKSEMPEL AV DETTE: En liten jente var på stranden da hundrevis av sjøstjerner ble vasket opp på land. Hun prøvde panisk å kaste dem tilbake i vannet. Hennes far ropte: «du behøver ikke holde på med det! Du kan ikke redde dem alle. Det betyr ingenting! Hun svarte: «Det betyr noe for den ene sjøstjernen»
VERDIEN AV EN, AV ENKELTINDIVIDET MÅ ALDRI BLI UNDERVURDERT.

La oss velge med omhu! MÅTTE VI ELSKE DYPT; Måtte vi le i ekte glede, og måtte vi leve fullt ut samtidig som vi hjelper andre å gjøre det samme «For Gud, hjem og alle folk»

Så lenge en baby er påvirket av sin morens drikking under svangerskapet, vil vi fortsette å kjempe.

Så lenge en familier er ødelagt av alkohol og vold i hjemmet, vil vi fortsette å kjempe.

Så lenge en ung person dør av en overdose, vil vi fortsette å kjempe.

DET ER VERDT DET!
Det er verdt det for den ene!

Margaret