Kontakt oss

Adresse: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf: 23 21 45 37 / 23 21 45 36

Ønsker du kontakt med Det Hvite Bånd på ditt hjemsted, ber vi deg om å kontakte kretsleder, event. andre som vil informere om arbeidet i din nærhet.

Landskontoret

Kontorsekretær:
Eli Kjønsberg
dhbsek@actis.no
tlf. 23 21 45 37

Kontormedarbeider/medlemsreg:
Eva U. Trobe  DHBKontor@actis.no
tlf. 23 21 45 36

Økonomikonsulent:
Katrine Isaksen  Katrine@actis.no
tlf: 23214512

Redaksjon DHB- bladet:

Redaktør:Margaret Østenstad.
E-post margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. *47399402
Postadresse: Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik Terrasse

Medarbeider og redaktør barne-og undomssidene:                                                    
Brita Nilssen, britanilssen@hotmail.com

Medarbeider: Aud Karin Førland, audkf@broadpark.com  


LANDSSTYRET

Landsleder: Margaret Østenstad
E-post margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. *47399402 
Postadresse:Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik Terrasse
tlf. 52842993/47399402

Nestleder: Helga Ingebrigtsen Tlf.47298903

Kasserer: Aud Karin Førland
E-postaudkf@broadpark.com  
Post Boks 1596, 5505 Haugesund
tlf. 52712362/41337043

Juniorleder: Oddrun Småbrekke,
E-post:oddrun_lars@yahoo.no
tlf: 47441395

Styremedlemmer:
Anne Marie Rønningen
Arnbjørg E. Løtveit
Maria S. Moe

 

KRETSLEDERE

Aust -Agder krets
kontakt: Anne Grete Olsen, Skare, 4812 Kongshamn, tlf. 37 08 84 63

Bjørgvin krets 
Kretsleder Oddrun Småbrekke, tlf.: 47441395

Finnmark krets 
Kontakt:Helga Ingebrigtsen, tlf.: 47298903


Haugaland  krets 
Kretsleder: Brita Nilssen, tlf.:98802392

Helgeland krets
Kretsleder Torgunn Søyland Skoglund, Skaland, 8664 Mosjøen, tlf.: 48197045

Nordland krets


Trøndelag, Møre og Romsdals krets 
Kontakt: Kari Inger Vik Straume

Rogaland krets 
Kontakt: Solfrid Storland, tlf.:51 41 80 04

Sogn og Fjordane krets 

Troms  krets 
Kretsleder Lillian Sandring, Stakkevoldv. 366, 9019 TROMSØ, tlf. 77 67 71 80

Trøndelag krets 
Kretsleder Liv Løvrød, Høgberget 48, 7600 LEVANGER, tlf. 93 23 66 37   

Vest-Agder krets
Kretsleder Astrid Risholm, 4434 ANDABELØY, tlf. 38 37 37 36

Vestfold og Telemark krets 
Kretsleder Anne Marie Rønningen, Kråkåsveien 48, 3229 Sandefjord 33 52 15 27

Viken krets 
Elisabeth Tjeransen, Visvn. 7, 3530 Røyse tlf. 32 15 90 25