Kontakt oss

 

Adresse: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf: 23 21 45 37 

Ønsker du kontakt med Det Hvite Bånd på ditt hjemsted, ber vi deg om å kontakte kretsleder, event. andre som vil informere om arbeidet i din nærhet.

LANDSKONTOR:

Kontorsekretær:  Eli Kjønsberg (permisjon) Kathleen B. Hansen Vikar: 01.09.19-31.03.20 dhbsek@actis.no
tlf. 23 21 45 37

Kontormedarbeider/medlemsreg:

Økonomikonsulent:
Katrine Isaksen  Katrine@actis.no

Redaksjon DHB- bladet:

Ansvarlig Redaktør:  Margaret Østenstad   
E-post margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. *473 99 402
Postadresse: Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik Terrasse

LANDSSTYRET

Landsleder:  Oddrun Småbrekke
E-post:   oddrun_lars@yahoo.no
Mob. *474 41 395
Postadresse: Tørvikbygdvegen 443, 5620 Tørvikbygd

Nestleder:  Torgunn Søyland Skoglund
E-post:    Skalandsvegen 26, 8664 Mosjøen
tlf:
  481 97 045

Kasserer: Marit Langeland
E-post:  marit@realco.no  Langelandsåsen 31, 5412 Stord
tlf. 471 989 03

Juniorleder: Charlotte
E-post: lauritzencharlotte@gmail.com
tlf: 

Styremedlemmer:  Kari Inger Vik Straume
E-post:kari@gillen.no
tlf: 415 49 262 


Styremedlemmer: Oddny Liv Skårland   Sikvalandsvegen 314, 4342 Undheim 
tlf: 

 

KRETSLEDERE

Aust -Agder krets
kontakt: Anne Grete Olsen, Skare, 4812 Kongshamn, tlf. 37 08 84 63

Bjørgvin krets 
Kretsleder Oddrun Småbrekke, tlf.: 474 41 395

Finnmark krets 
Kontakt: Helga Ingebrigtsen, tlf: 472 98 903


Haugaland  krets 
Kretsleder: Brita Nilssen, tlf: 988 02 392

Helgeland krets
Kretsleder Torgunn Søyland Skoglund, Skaland, 8664 Mosjøen, tlf: 481 97 045

Nordland krets


Trøndelag, Møre og Romsdals krets 
Kontakt: Kari Inger Vik Straume

Rogaland krets 
Kontakt: Oddny Liv Skårland   Sikvalandsvegen 314, 4342 Undheim

Sogn og Fjordane krets 

Troms  krets 
Kretsleder Lillian Sandring, Stakkevoldv. 366, 9019 TROMSØ, tlf. 77 67 71 80

Trøndelag krets 
Kretsleder Liv Løvrød, Høgberget 48, 7600 LEVANGER, tlf. 932 36 637   

Vest-Agder krets
Kretsleder Astrid Risholm, 4434 ANDABELØY, tlf. 38 37 37 36

Vestfold og Telemark krets 
Kretsleder Anne Marie Rønningen, Shetlandgata 7, 3238 Sandefjord 908 34 681