Linker

Viktige linker for barn og foreldre:
This site is sponsored by the World WCTU (Woman's Christian Temperance Union) [Det Hvite Bånd] and promotes drug-free living and Christian values for children between 6 - 12 years.
http://www.drug-freekids.com/

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111
Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon-tjeneste rettet mot barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.
http://www.116111.no/

 
NORGE:
Actis
AKAN Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani
Av og til
Blå Kors Norge
DNT Det Norske Totalavholdsselskap
Forbundet mot rusgift
Frelsesarmeen
IOGT i Norge
Juvente
MA Motorførernes Avholdsforbund
MOT
Riisby Behandlingssenter
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Rusfri Kristenfolkets Edruskapsråd
SIRUS Statens instiutt for rusmiddelforskning
Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter

VERDEN:
Det Hvite Bånd er en verdensomspennende organisasjon med aktiviter i 44 land.  Følgende land har egne nettsteder:

Australia
England
Canada
Finland
Germany
Japan
Korea
Norway
USA