HILSEN FRA VERDENSPRESIDENTEN

Takk for anledningen jeg fikk til å være sammen med dere under Landsmøtet i Tromsø.

Dere tok så fint imot meg slik at jeg følte meg velkommen fra første stund. Hyggelig var det også å få fornyet gammelt bekjentskap, og få møte andre for første gang. Jeg håper dere har kommet vel hjem, med et fortsatt ønske om å arbeide for en rusfri verden.


Jeg hadde et flott møte sammen med deres nyvalgte avdelingsledere. De er både entusiastiske og klar til å starte sine respektive avdelings prosjekt. Vi er  takknemlige for at bladet deres vil ta inn artiklene om prosjektene slik at hver  enkelt av medlemmene kan bli informert og delta i avdelingsarbeidet. Det som må gjøres nå, er at hvert lokallag må velge et medlem som kan fungere som den lokale avdelingslederen. Så sender vedkommende navnet og informasjon til  lederen på landsplan til den avdelingen det gjelder. På den måten er det mulig for dem å ha kontakt med de lokale lagene.

Det kom også inn forslag om at dere kanskje kunne starte en konkurranse mellom de forskjellige kretsene, for å se hvilket lokallag som først fikk valgt sin leder. Når ditt lag har fått en leder for hver avdeling, kan lederen på landsplan ta kontakt og legge fram sitt prosjekt. Litt lenger ute i året vil din leder være klar til
å sende et spesifikt prosjekt til din gruppe som dere kan ta fatt i og gjøre ferdig.
For å klargjøre litt, de lokale lederne har ikke ansvar for at arbeidet i prosjektet
blir gjort, men de skal verve lokale medlemmer til prosjektet.


Jeg vil med stor interesse følge med i utviklingen av denne viktige siden av Det Hvite Bånd sitt arbeid. Jo flere medlemmer dere klarer å få involvert i dette  arbeidet, dess sterkere vill gruppen bli.


Jeg kommer nå med en oppfordring til dere: Et av punktene i Handlingsplanen og i Resolusjonen dere vedtok, var å hjelpe kvinner i land som trenger det, med å få tilgang til rent vann til seg og sin familie. Hvis dere i Norge kan samle inn 16 000 kr, kan en landsby i Tanzania få brønn med godt drikkevann. I mange land lager og drikker kvinner og barn alkohol fordi drikkevannet er forurenset. Det er en menneskerett å ha rent vann!


Med hilsen fra Sarah, USA