LÆRT LIVSSTIL MED LIVSGLEDE

Vi lærer best og mest av dem vi lever nær som barn og unge. Hvilke følger får det for våre valg som voksne?
Undersøkelser viser at 8 av 10 barn i barnskolealder prøver å være så lik foreldrene som mulig. Hva konsekvens skal jeg da trekke av dette når jeg velger livsstil og vaner i forhold til rusgifter? Hvordan kan jeg best praktisere kristen nestekjærlighet?


Jeg er takknemlig for at jeg hadde foreldre som lærte meg livsglede uten å nyte alkohol. Etter min mormor fant jeg en sløyfe, et hvitt symbol for Det Hvite Bånd. Sløyfa har jeg gitt videre til ett av barna våre som arbeider i Shalam for å hjelpe rusavhengige ut til et rusfritt liv. Min mormor var med i Det Hvite bånd, kalt den organiserte morskjærlighet.


Spiren til Det Hvite Bånd var slik. Mannen til Dio kom hjem beruset sammen med deres sønn som også var beruset. Moren fikk en natt i kamp, en kamp på kne, en kamp med gråt og bønn.


Jeg er medlem i Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), og det ble jeg som prest for mange år siden for å støtte konfirmanter til å velge en alkoholfri livsstil. DNT har gode søsken å samarbeide med i Norge og i mange andre land. Vi trenger hverandre, vi må stå sammen i respekt for hverandre og i raus kjærlighet til barna fra de er unnfanget.


Vi kjenner kraften fra generasjonene før oss. Kjenner du at de tenner oss i fyr og flamme for et varmt og lyst samfunn der barna kan leke og leve trygt?

Trygve Omland