Medlemskap

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem av organisasjonen.
Det Hvite Bånds foreninger tilbyr et godt, rusfritt miljø. Her kan du møte nye venner og være med i et meningsfylt arbeid for et bedre, friskere og rikere samfunnsliv, bygget på kristne grunnverdier.

For å bli medlem må du skrive under avholdsløftet
Med Guds hjelp lover jeg:
Ikke selv å bruke, gi, kjøpe eller selge til andre
alkohol eller annen slags rusgift,
bære Det Hvite Bånds merke,
prøve å få andre med i avholdsarbeidet.

Enhver kvinne som vil gi løftet, bære sløyfen, betale kontingent og arbeide for organisasjonenes grunnprinsipper, kan bli medlem.
Menn kan bli støttemedlemmer uten stemmerett. Interesserte som oppfyller betingelsene for medlemsskap, men ikke har anledning til å være med i en forening, kan stå som frittstående medlemmer direkte tilknyttet DHB sentralt.

DHB er partipolitisk nøytralt og har medlemmer fra alle kristne samfunn.
Medlemsbladet er obligatorisk og inngår i medlemskontingenten på kr. 200,- pr. år

DHB møtene er åpne for alle, du behøver ikke å være medlem for å delta.

Ønsker du å være med i en givertjeneste, er vi meget takknemlige for det.
Vi sier hjertelig takk for alle gaver som blir sendt til oss, vårt gironr. er: 7874.06.24252

Ønsker du mer informasjon om medlemskap i Det Hvite Bånd, ta kontakt