RUSFRIE BARN OG UNGDOM

Bli medlem i DHBs junior eller ungdomsklubb. Avdeling under Det Hvite Bånd i Norge, og World's Woman's Christian Temperance Union.

Bli medlem selv eller verv andre medlemmer til Juniorklubben.

Vervepremie til den som verver.
Velkomstpakke, medlemsblad og medlemsbevis til den som melder seg inn/blir vervet.

Medlemskapet er gratis. Alder 6-18 år.Navn *
Adresse *
Fødselsdato *
Ververs navn
Ververs adresse
 
Jeg lover, med Guds hjelp, ikke å bruke alkohol, tobakk, eller annen rusgift.

Fylles ut av foresatte:

Jeg/vi samtykker i innmeldingen *

Foresattes navn *
 
Felt merket med * må fylles ut