SAMARBEIDSPARTNERE

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og drikkeskikkene som et av vår tids største samfunnsproblemer. Derfor arbeider vi iherdig for å vekke kvinner til å se sitt ansvar og ta et avgjort standpunkt mot alkohol og andre rusgifter. Vi verdsetter våre samarbeidspartnere og det viktige arbeidet de gjør.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill

Av-og-til - En organisasjon for alkovett. Vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for andre

IOGT - Frivillig rusforebyggende organisasjon. Driver driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg

Juba - Junior- og barneorganisasjonen til IOGT. Arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet og lære opp barn til demokratisk deltakelse for en mer rettferdig verden

Blå kors - Arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen. Blå Kors har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Arbeider også med forebygging på individ- og samfunnsnivå

Frelsesarmeen - En global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr de "suppe, såpe og frelse" for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov

Tro&Medier - En kristen medieorganisasjon som jobber for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen

Helsedirektoratet