Publikasjoner

Utgiver:
Det Hvite Bånd

Redaksjon:
Redaktør: 
Brita Nilssen, Storasletto 46, 5411 Stord, (permisjon)
Hovedansvarlig medarbeider: 
Landsleder, Margaret Østenstad, Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik Terrasse
E-post margaret.ostenstad45@gmail.com Mob. 47399402

Opplag:
2.000


Barnesider