BARNEAVDELING

Formål: Fremme kristne verdier og oppmuntre barn til å gjøre valg som vil føre til et rusfritt liv (6 til 12 år)
  1. Oppmuntre barn til å signere totalavholdsløftet (se nettside: www.drugfreekids.com). Være en veileder for dem.
  2. Føre opp medlemmer for Drug-free Kids Club på the Children's website (barnas nettside) (også tilgjengelig på www.wwctu.org  og gå så til children)
  3. Ta ansvar for en rusfri barneklubb (nabobarn, slektninger, kirke eller skolegruppe)
  4. Støtte opp om en kreativ konkurranse (forme et slagord, lage en tegneserie etc.)
  5. Besteforeldres spesielle dag – Fortelle barnet om betydningen av å være rusfri. Bruke tid sammen med barnet.