BIBEL OG BØNN

Gruppe for kristen vekst

Hensikten med gruppen for kristen vekst er å styrke medlemmene i deres kristne tro og vandring, vektlegge at ”Dere er jordens salt …. Dere er verdens lys” (Matt 5,13-14), og til å nå ut til den troende menighet med budskapet om totalavhold.

  1. Overholde ”12 bønnen” hver dag, i det vi ber for Det Hvite Bånds verdensvide arbeid samt nasjonalt og lokalt arbeid.
  2. Ha andakt på hvert møte i DHB. Man kan invitere en leder til å holde andakt, og/eller be medlemmer om å forberede andakter.
  3. Fremme personlig andaktstid (bibelstudium og bønn). Du må gjerne dagbokføre dine erfaringer.
  4. Delta aktivt i din kirke (menighet). Prøv å invitere med deg ikke-medlemmer til gudstjenestene.
  5. Lede en bønnevandring. Nødssituasjoner i ulike land kan benyttes. Del informasjonen med de andre og be sammen. Vandringen kan organiseres med ulike stasjoner i møterommet hvor medlemmene beveger seg fra en stasjon til den neste osv. Du kan la medlemmene få med hjem en enkel ”huskeseddel” slik at de også etter møtet kan fortsette å be.
  6. Danne en gruppe av mødre, bestemødre og barnevenner som vil be jevnlig og spesifikt om trygghet, helse og undervisning for barna i ditt område. Be også om at barna må forbli rusfrie.
  7. Telefonere eller sende e-post til Det Hvite Bånd Bønnering/kjede. Sende løpende anmodninger om bønnebehov.