FAMILIEAVDELING

Gruppe for å ta vare på hjemmene

Formålet med denne gruppen er å styrke de kristne familieverdier, å oppmuntre familiemedlemmer til å hjelpe småpjokker og førskolebarn til å utvikle et livslangt avhold gjennom DHB programmet og å fremme ikke-alkoholholdige drikker i underholdningssammenhenger. 

  1. Rekruttere Små Hvite Bånd medlemmer (fra fødsel til 6 år) hvor foreldre eller besteforeldre avgir løfte om å lære barna verdien av å være totalavholdende.
  2. Lage en konkurranse om å promotere alkoholfrie drikker.
  3. Distribuere oppskrifter på alkoholfrie drikker. Arbeide for bruk av disse i selskaper og ved spesielle anledninger.
  4. Arrangere et matlagingskurs for å fremme matlaging uten alkohol.
  5. Distribuere informasjon om skadene ved gambling, pornografi, internett avhengighet