HVORDAN VI KAN DRIVE GRUPPEARBEID

Den lokale forening er sterkest når hvert medlem er aktivt engasjert i arbeidet. Måten å oppnå dette på vil være å promotere den enkelte gruppes prosjekter. Det er behov for en nasjonal leder. Hun må ha grundig kunnskap om sin gruppe og hva den står for, sørge for å utvikle prosjekter spesielt tilrettelagt for landet, og oppmuntre lederne på lokalplanet til å fullføre prosjektene.

Hver lokale forening trenger en lokal leder for hver gruppe. Andre medlemmer kan gå sammen med lederen når prosjektene skal promoteres. Hvert enkelt medlem skulle bli involvert i gjennomføringen av de ulike prosjekter som blir fremmet. For å bli en veldrevet forening som lykkes i arbeidet, kunne man hvert år kappes om prosjekter fra hver gruppe.

For hver enkelt gruppe er satt opp en målsetting og en basisliste. Gjør bruk av medlemmenes interesser og kreativitet ved å tilføye andre prosjekter, men la målsettingen for den enkelte gruppe være rettleder for den riktige plassering av prosjektene.