UNGDOMSAVDELING

Formål: Fremme en sunn livsstil og oppmuntre ungdom til å bli stoff-frie (rusfrie) (alder: tenåringer til tidlig tjueåringer)

GRUPPE FOR UNGDOM

Formål: Fremme en sunn livsstil og oppmuntre ungdom til å bli stoff-frie (rusfrie) (alder: tenåringer til tidlig tjueåringer)

Se etter anledninger til å presentere et undervisningsprogram om rus til ungdom i skoler og / eller kirker. Forberede programmet på forhånd.

  1. Reklamere for ungdommens nettside: www.drug-freeyouth.org.
  2. Være veileder for et ungt menneske.
  3. Arrangere en hyggekveld for ungdom. Vise hvordan man kan ha fest uten rus.
  4. Kontakte ungdomsprester og ungdomsledere og tilby materiell, programmer, og annen hjelp som kan være med å oppmuntre til et rusfritt liv.