UTDANNING

Gruppe for undervisning

Hensikten med undervisningsgruppen er å gjøre kjent for alle de fakta vi har om alkohol, tobakk og narkotika, og å tilby konkurranser og lignende i arbeidet for å fremme slik opplysning.

  1. Ha en 10-15 minutters orientering om alkohol, tobakk og andre rusmidler på hvert møte slik at medlemmene får den beste informasjon og oppdatering om fakta. Prøv å få en lærer eller et medlem som virkelig kan dette med formidling til å presentere disse leksjonene.
  2. Bruke DVD, PowerPoint, demonstrasjoner, plansjer, faktaark og spørsmål som metoder på møtene for å fremme læringen.
  3. Distribuere ruspreventiv litteratur til kirker, lærere, mødre, helsearbeidere, legekontor og offentlige steder som bibliotek, kjøpesentre osv. (Landskontoret 23214537)
  4. Ta i bruk oppslagstavler, eller andre montre for å fremme DHBs budskap om totalavhold, særlig på spesielle dager som for eksempel FAS-dagen 09.09 kl. 09.09
  5. Arrangere konkurranser for barn og unge. Disse konkurransene kan inneholde fargelegging av bilder, skrive et essay, lage posters og tale.