UTDANNING

Hensikten med undervisningsgruppen er å gjøre kjent for alle de fakta vi har om alkohol, tobakk og narkotika, og å tilby konkurranser og lignende i arbeidet for å fremme slik opplysning.

GRUPPE FOR UNDERVISNING

Hensikten med undervisningsgruppen er å gjøre kjent for alle de fakta vi har om alkohol, tobakk og narkotika, og å tilby konkurranser og lignende i arbeidet for å fremme slik opplysning.

  1. Ha en 10 – 15 minutters orientering om alkohol, tobakk og andre rusmidler på hvert møte slik at medlemmene får den beste informasjon og oppdatering om fakta. Prøv å få en lærer eller et medlem som virkelig kan dette med formidling til å presentere disse leksjonene.
  2. Bruke DVD, powerpoint, demonstrasjoner, plansjer, fakta ark og spørsmål på møtene som metoder for å fremme læringen.
  3. Distribuere ruspreventiv litteratur til kirker, lærere, mødre, helsearbeidere, legekontor og offentlige steder som bibliotek, kjøpesentre osv. (Landskontoret 23214537/36)
  4. Ta i bruk oppslagstavler, eller andre montre for å fremme DHB s budskap om totalavhold, særlig på spesielle dager som for eksempel FAS dagen 09.09 kl. 09.09
  5. Arrangere konkurranser for barn og unge. Disse konkurransene kan inneholde fargelegging av bilder, skrive et essay, lage posters og tale.