RIISBY BEHANDLINGSSENTER

Allerede på DHBs landsmøte i Drammen i 1907 ble tanken om et ”kurhjem” for alkoholskadde kvinner lagt fram, men dette ble nedstemt.

To år senere, på landsmøte i Bergen gikk saken gjennom med stort flertall. I 1913 ble det første kurhjemmet åpnet på Jeløya.

Den gang og fram til 1987, var det en riksinstitusjon for kvinner. Dette året kom Oslo kommune sterkt inn i bildet, og det ble et behandlingssenter for blandet klientell med en sterk kvinneprofil.

I dag eier DHB Riisby Behandlingssenter, Riisby nordre på Dokka og Riisby søndre på Fluberg. Riisby er nå egen stiftelse, med plass til 46 pasienter.


Les mer www.riisby.org