ÅPNING AV NYBYGG PÅ RIISBY

Det er allerede over ett halvt år siden bygget sto ferdig. Institusjonsleder Tove Kristin Jevne har jobbet med å finne en passende dag for markering.

I forbindelse med at styret for Riisby skulle ha styremøte den 1. juni passet det fint å feire dette dagen før. Landsleder Margaret Østenstad og styreleder for Riisby styret Åslaug Mjøs klippet snoren etter å ha fått overlevert sakser av Tove Kristin Jevne.

Firma som var med på utførelsen av bygget var invitert. Noen av de møtte opp og deltok sammen med pasienter og ansatte.


Alle som har fått gleden av å etablere seg i de nye kontorene er godt fornøyd. Likeens pasientene som var de første som tok bygget i bruk. Det er veldig fint å ha en slik markering når bygningen er godt innarbeidet i den daglige driften så de som har arbeidet her får se og høre hvordan det fungerer.


Kåre P Gravem